کرج میدان آزادگان طالقانی شمالی برج سایه طبقه 7 واحد 20

| شنبه, ۲۰ خرداد , ۱۴۰۲
32553360 (026)

خدمات حسابداری

 

خدمات حسابداری در موسسه حقوقی عماد به شرح ذیل می باشد :

 • خدمات حسابداری شرکتها و مشاغل بند الف ،بند ب و بند ج
 • حسابرسي داخلی شرکتها
 • مديريت و نظارت مالي
 • تهيه گزارشات مالي ، مديريتی و فصلی
 • مشاوره و دفاعیه مالياتي و بيمه
 • تهيه و تنظيم بودجه سالیانه
 • ارزيابي سهام شرکتها
 • تحرير دفاتر قانوني و تنظيم اظهارنامه مالیاتی
 • نظيم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده
 • اعزام حسابدار بصورت تمام وقت و پاره وقت
 • طراحي روشها و سيستمهاي مالي و اجرا
 • طراحي كدينگ نرم‌ افزارهاي ماليفروش و راه اندازی نرم ‌افزارهاي مالي
 • ارائه نرم‌ افزارهاي آموزشي در زمينه حسابداري بصورت کاربردی بهمراه گواهینامه

 

 

ابزار وبمستر