کرج میدان آزادگان طالقانی شمالی برج سایه طبقه 7 واحد 20

| چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲
32553360 (026)

صدور چک بلامحل

صدور چک بلامحل

چک بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چرا که چک بايد همانند اسکناس وسيله پرداخت نقدي باشد بنابراين اگر به فرض مثال، امروز چکی براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کيفري نخواهد شد. البته خيلي از چک ها براي مدت زماني حتي يکساله هم صادر مي شود.
افزايش تعداد چک های برگشتي و برخي نواقص در قانون چک باعث شده خيلي از کساني که چک برگشتي و بلامحل در دست دارند از وصل مبلغ آن ناامید باشند. اين موضوع خصوصا درچک های با مبلغ پايين بيشتر به چشم مي خورد.

کساني که در باجه بانک ها منتظر وصول چک هستند وقتي به آنها گفته مي شود حساب صاحب چک خالي است احساس مي کنند ديگر راهي براي رسيدن به پولشان وجود ندارد. قانون چک چند بار اصلاح شده، اصلاحات جديدتر هم در راه است. هر چند هنوز مشکلات زيادي در اين زمينه وجود دارد اما اگر مراحل پيگيري را درست انجام دهيد و از قوانين موجود آگاهي داشته باشيد، مي توانيد به پولتان برسيد.

برگشت زدن به معني شکايت نيست

اشتباهی که اکثرا مرتکب مي شوند اين است که فکر مي کنند همين که چک را برگشت زدند به معناي پايان مراحل شکايت است. برگشت زدن چک به تنهايي نمي تواند  براي رسيدن به پولتان کافي باشد. شما بعد از برگشت زدن تنها شش ماه فرصت داريد که به مراجع قضايي شکايت کنيد. در صورت ثبت نکردن شکايت در اين مدت نمي توانيد به دريافت پولتان اميدوار باشيد.

حساب هاي ديگر صادرکننده هم به روي شما باز است

يکي از مهمترين منابع وصول چک های برگشتی ديگر حساب هاي صادرکننده در بانک مورد نظر است. اين يکي از مواردي است که به تازگي بانک ها مجاز به استفاده از آن شده اند اما ايراد  مهم اين است که تا شما درخواست نکنيد بانک ها با توجيه عجيب مشتري مداري! اين کار را نخواهند کرد. هر چند اگر قرار بر مشتري مداري باشد بانک از طريق پاس کردن چک مي تواند به اعتبار صاحب چک کمک بکند.
به هر حال يک امکان قانوني خوب براي کساني که با چک برگشتي مواجه مي شوند اين است که درخواست کنند از طريق حساب سپرده يا هر حساب ديگري که صادرکننده در بانک مورد نظر داشته باشد مبلغ چک پاس شود. براساس قانون بانک ها ملزم به اين کار هستند ودر صورت مقاومت به شرطي که از وجود حساب ديگري از صاحب چک مطمئن هستيد مي توانيد از طريق بانک مرکزي موضوع را پيگيري کنيد.
ممکن است اين شبهه پيش بيايد که دارنده چک از کجا بداند که صاحب چک در بانک مورد نظر حساب ديگري دارد يا نه؟ درصورتي که درخواست از سوي دارنده چک صورت بگيرد و بعدا ثابت شود که حسابي در کار بوده و بانک ازز پرداخت وجه خودداري کرده، شعبه مربوطه توبيخ مي شود و مجبور به جبران ضررهاي دارنده چک خواهد شد اما در صورت نبود درخواست مسئوليتي متوجه بانک نيست. البته قرار است به زودي اين اشکال رفع شود و بانک ها طي بخشنامه اي ملزم شوند که در هر صورت از حساب سپرده و پس انداز صاحب چک، مبلغ را بپردازند.

نکاتي که براي ثبت شکايت بايد به آن توجه کنيد.

براي اينکه شکايت شما زودتر به نتيجه برسد، رعايت چند نکته لازم است. از پشت و روي اصل چک، گواهينامه بانک مبني بر علت پرداخت نشدن چک دو نسخه کپي تهيه کنيد و کپي هاي تهيه شده را در مرجع قضايي حل برابر با اصل کند. شکايت را در فرم هاي چاپي مخصوص تکميل و امضا کنيد و نهايتا اصل چک برگشتي و شناسنامه يا کارت شناسايي را همراه با مدارک به مرجع قضايي تحويل دهيد.

درچه صورتي نمي توانيد به وصول چک اميدوار باشيد؟

۱) چک وعده دار باشد

چک بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چرا که چک بايد همانند اسکناس وسيله پرداخت نقدي باشد بنابراين اگر به فرض مثال، امروز چکی براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کيفري نخواهد شد. البته خيلي از چک ها براي مدت زماني حتي يکساله هم صادر مي شود.
اين موضوع تناقضي با اين بند ندارد به شرطي که حواستان به موضوع باشد. وقتي شما از کسي چکی مي گيريد که مثلا تاريخش براي شش ماه ديگر است از نظر حقوقي به اين معناست شما همان روز و همان تاريخ چک را دريافت کرده ايد مگر اينکه در پشت چک يا در دسته چک اصلي به وعده دار بودن اشاره شده باشد.

۲) چک تضميني باشد

درصورتي که چکی براي تضمين معامله يا حسن انجام کاري صادر شده باشد، در صورت وجود موجودي با يکسري شرايط قابل وصول است اما درصورت بلامحل بودن نمي توانيد شکايت کنيد. براساس قانون صدور چک بايد به بدهي صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آن که شخصي بابت خريد يک دستگاه اتومبيل يا آپارتمان يک فقره چک براي پرداخت تمام يا قسمتي از وجه معامله صادر کند.

۳)چک بدون تاريخ و مبلغ مشخص باشد

درصورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده است، دارنده نمي تواند براي وصول آن شکايت کند معمولا در اينگونه موارد، دارنده چک، قبل از شکايت و قبل از مراجعه به بانک، تاريخ را درج مي کند اما چنانچه در مرجع قضايي ثابت شود صادر کننده در هنگام صدور، تاريخ چک را ننوشته است، هيچ مسئوليتي در قبال آن ندارد. همچنين چک سفيد امضا هم در  صورت خالي بودن موجودي ارزش يک برگه کاغذ بي ارزش را دارد.

۴)چک با واسطه به دست شما رسيده باشد

در صورتي که چکی در دست داريد و با واسطه به دست شما رسيده باشد يعني مثلا در قبال يک معامله طرف مقابل چک يکي از مشتريان خود را به شما بدهد، در صورت خالي بودن حساب حق هيچگونه شکايتي نخواهيد داشت.

ابزار وبمستر