کرج میدان آزادگان طالقانی شمالی برج سایه طبقه 7 واحد 20

| جمعه, ۱۸ آذر , ۱۴۰۱
32553360 (026)

نکات مهم در قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی از اهمیت خاصی برخوردار می باشند زیرا در صورت عدم دقت کافی در شرایط و مفاد قرارداد موجب خسارت جبران ناپذیری بر طرفین می گردد و این بی دقتی و بی توجهی به مفاد و شرایط قرارداد و نحوه نگارش موجب توقف اجرای قرارداد و طرح دعاوی حقوقی علیه طرف مقابل قرارداد می گردد.

1

نکات قراردادهای بین المللی

در این نوع قراردادها باید از افراد متخصص در این زمینه که به قراردادهای بین المللی و قوانین و مقررات راجع به آن آشنایی کامل دارند  بهره مند شد، چرا که قراردادهای بین المللی به دلیل زبان تخصصی قراردادی و واژگان خاص مندرج در آن مستلزم دقت و تأمل بیشتری می باشد.

مراحل مختلفی تنظیم قرارداد های بین المللی:

مکاتبات رسمی:

طرفین در مورد موضوع قرارداد از جمله نوع کالا و خدمات، مبلغ، شرایط پرداخت، مدت اجرای تعهد و غیره با یکدیگر به صورت رسمی مکاتباتی را انجام می دهند.

تنظیم یادداشت تفاهم نامه

در این مرحله نمایندگان طرفین چارچوب کلی توافقات در مراحل اولیه را ثبت می کنند که این سند برای طرفین الزام آور نمی باشد ولی در مراحل بعدی می تواند مستند و دلیلی برای هر یک از طرفین محسوب شود لذا در نگارش این سند باید دقت لازم بکار رود.

تنظیم یادداشت توافق

در این سند، با پیشرفت توافقات طرفین، جزئیات بیشتری از معامله توسط طرفین به ثبت می رسد ولی این سند نیز مانند یادداشت تفاهم نامه برای طرفین الزام آور نمی باشد ولی طرفین با قبول برخی از جنبه های معامله، خود را در معرض تعهد قرار می دهند.

تنظیم موافقتنامه

این سند، موضوعات اصلی مربوط به توافقات طرفین را به طور الزام آور برای طرفین تبیین می کند معمولآً در صورتی که ابعاد معامله محدود باشد، کلیه موضوعات در موافقتنامه منعکس می گردد.

تنظیم قرارداد

2

قرارداد مشتمل بر موضوعات اصلی و موضوعات فرعی مرتبط با قرارداد می گردد. معمولاً موضوعات اصلی در موافقتنامه و موضوعات فرعی به صورت ضمائم قرارداد تهیه می گردد. یک اصل کلی در نگارش قرارداد اعم از داخلی و بین المللی، مقید نبودن به یک الگوی ثابت است و برای هر معامله باید یک قرارداد خاص نوشته شود چرا که استفاده از الگوی ثابت در اجرای قراردادها اختلاف زیاد فنی، اقتصادی و حقوقی بین طرفین و حتی اشخاص ثالث به وجود می آورد.

3

 

ابزار وبمستر